ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας είναι οι ακόλουθες:

α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

β. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφοριής

γ. Τεχνικός Η/Υ και δικτύων Η/Υ

δ. Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών

ε. Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης

στ. Υπάλληλος τουριστικών επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που θα εφαρμοστεί στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας θα είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ και θα πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας, με βάση το διαμορφωμένο Πλαίσιο Ποιότητας, καθώς και τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.