Σήμερα Τρίτη 27/02/2024 και ώρα 12:00μ.μ. συνεδρίασε στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Αγίου Νικολάου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών μαθητών/τριων της Γ’ Τάξης στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα τουριστικά Γραφεία για κλειστές προσφορές που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου στις 20/02/2024. Παρουσία του Διευθυντή και των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης (2 καθηγητές, 2 εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 2 Εκπρόσωποι των Μαθητών) ανοίχτηκαν οι προσφορές των παρακάτω τουριστικών πρακτορείων :

  1. Connection Travel
  2. Le Grand Tourism Enterprises ΑΕ
  3. EUROTRANS PC IKE

H Επιτροπή αφού έκρινε τις προσφορές αποφάσισε ομόφωνα:

Να επιλέξει την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Le Grand Tourism Enterprises ΑΕ ως την πλέον συμφέρουσα με βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από manolis