εξετάσεις

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων 2022-23 για τις τάξεις Α, Β , Γ

Προσοχή 1!!! : Κάθε μαθητής των Τάξεων Β και Γ θα πρέπει να αναζητήσει στο πρόγραμμα τα τμήματα στα οποία φοιτά, ώστε να πληροφορηθεί σε ποιες ημερομηνίες εξετάζεται τόσο τα μαθήματα Γενικής Παιδείας όσο και τα μαθήματα Τομέα/Ειδικότητας (π.χ. Β1 και Βυ1 κ.ο.κ). Προφανώς οι μαθητές της Α Τάξης πρέπει να αναζητήσουν μόνο το τμήμα Γενικής Παιδείας στο οποίο ανήκουν και φοιτούν (Α1, Α2, Α3 ή Α4).

Προσοχή 2!!! : Οι εξετάσεις της Α Βάρδιας ξεκινούν στις 08:30 ενώ της Β Βάρδιας στις 11:00. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης κάθε βάρδιας εξετάσεων (δηλαδή 08:15 και 10:45 αντίστοιχα) και να εισέρχονται στο κτίριο μόνο όταν θα δίνεται η έγκριση από τη Δ/νση του Σχολείου. 

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των εξετάσεων

Από manolis

You missed