Τομέας Οικονομίας

Ο Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σαν στόχο να προετοιμάσει τα αυριανά στελέχη των επιχειρήσεων του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με δύο ειδικότητες, που διαχωρίζονται στη Γ τάξη του ΕΠΑΛ:

1) Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και

2) Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την
εκπαίδευση του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζει τόσο την
διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και
οργάνωση καθώς και την οργάνωση και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
Ειδικότερα ο απόφοιτος διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να:

Α) Συγκεντρώνει ,Επεξεργάζεται και Αξιολογεί Λογιστικές και Οικονομικές Πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο,

Β) Εφαρμόζει την Φορολογική, Εργατική, Εμπορική Νομοθεσία καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο,

Γ) Μελετά Στατιστικά Δεδομένα και Αναλύει Πίνακες και Γραφικές Παραστάσεις,

Δ) Χειρίζεται Εξοπλισμό Γραφείου Σύγχρονης Τεχνολογίας,

Ε) Σχεδιάζει και Καθοδηγεί Δραστηριότητες Προσωπικού,

Στ) Συμμετέχει στη Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων κτλ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων όπως:

1) Λογιστική,
2) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
3) Αρχές Οικονομίας,
4) Λογιστική Εταιρειών,
5) Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική,
6) Τουριστική Οικονομία,
7) Μάρκετινγκ ,
8) Δημόσιες σχέσεις,
9) Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου
10) Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη κτλ.

Παράλληλα οι μαθητές συμπληρώνουν τις γνώσεις τους με μαθήματα όπως Η/Υ, Δίκαια (Εργατικό, Εμπορικό) κτλ απαραίτητα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Με την αποφοίτηση τους έχουν τη δυνατότητα:

Α) Είτε να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ) ,
Β) Είτε να βγουν ως βοηθοί λογιστές με απολυτήριο λυκείου και πτυχίο επιπέδου Γ.

Οι προοπτικές είναι εξαιρετικά καλές, καθότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, oπως σε:
1) Λογιστήρια Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων,
2) Τράπεζες,
3) Εφορίες,
4) Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς,
5) Χρηματιστηριακά Γραφεία και ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,
6) Οικονομικά Τμήματα Δημόσιων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ κτλ)
7) Ελεγκτές Επιχειρήσεων,
8) Τουριστικές Επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία,
9) Ασφαλιστικά γραφεία
10) Εκπαίδευση κτλ.

Σήμερα οι αποδοχές των λογιστών είναι κατά μέσο όρο στα 1200€ το μήνα περίπου για τους μισθωτούς που διαθέτουν σχετική εμπειρία και στα 2000 € για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το Οικονομικό Επιμελητήριο χορηγεί Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Τάξης Δ΄ στους απόφοιτους των επαγγελματικών λυκείων προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου/ λογιστή/ φοροτεχνικού ,είναι η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η κοινωνικότητα και η συνεχής ενημέρωση για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.