μαθητεία ΕΠΑΛ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΡΗΤΗΣ

Καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 (Η’ φάση), στις ειδικότητες και στα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ του συνημμένου Πίνακα 1, τους υποψηφίους, οι οποίοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας»,

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε το Φ.Ε.Κ. εδώ

Από manolis